COMISII METODICE

an şcolar 2021-2022


             I. SCOPUL  CONSTITUIRII COMISIILOR METODICE

·         Formare si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice in scopul cresterii calitatii actului didactic

·         Dezvoltarea abilitatilor de management al clasei modern si eficient

·   Activitate interdisciplinara, centrata pe elev, in scopul formarii si dezvoltarii competentelor-cheie ale acestuia

·         Dezvoltarea spiritului de echipa si realizarea parteneriatului in educatie

·         Perfectionarea metodelor de evaluare /reglare.

 II. STRUCTURA COMISIILOR METODICE

Nr.

Denumirea comisiei

Coordonator

Nr. membri

Arii 
curriculare

1.

Profesori in invatamantul primar, prof de sprijin

 

Ramona BELDIMAN

12

A

2.

Limba si literatura romana, limba latina

 

Iulia POP

6

B

3.

Limba franceza, Limba spaniola, engleza, portugheza, italiana

Ildiko POP

14

B

5.

Matematica  si stiinte, informatica, tehnologii

 

Simona DANCI

11

C

6.

Geografie, istorie, socio-umane, religie

 

Niculina BODOCAN

11

D

7.

Educatie-fizica si arte

Ioan EDVEŞ

6

E

COMISII  CU CARACTER PERMANENT

 An şcolar 2021-2022

 

Nr.

Denumire

Coordonator

Membri

Atributii

1.

COMISIA DE CURRICULUM

Lili Ciocan

Gabriela Favu, Pop Ildiko, Valean Adriana, Turcu Mihaela, Pop Iulia, Ramona Beldiman, Bodocan Niculina, Nebert Doris, Etveș Ioan, 
Marc Mălina - reprezentat al elevilor.

 

Stabileste oferta curriculara a scolii

Avizeaza programele de optionale (disciplina noua) inainte de a fi prezentate spre aprobare inspectorilor de specialitate

Realizeaza studii de impact si eficienta

Propune masuri de ameliorare, reglare si revizuire a curriculumului

2.

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII

 

 

 

 

 

 

Simona Dobrescu

 

 

 

 

Anca Zegrean - responsabil, Haricleea Diugan, Paula Catalina
Jurja Marius Sorel -  reprezentantul desemnat al Consiliului Local,
Rusea Manuela - reprezentant al ACRP 
Marc Mălina - reprezentant al elevilor

Asigura realizarea calitatii in educatie

Monitorizeaza si evalueaza

Propune masuri de reglare/remediere

Functioneaza dupa un regulament propriu

 

 

3.

COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

 

 

 

Favu Gabriela

Camelia  Pop, Adriana Vălean, Irina Marginean,  Lenica Vîrtic

Identifica nevoile de formare si propune / initiaza activitati in scoala sau in colaborare cu furnizorii de formare continua (CCD, universitati).

Actioneaza in stransa legatura cu comisiile metodice,  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii, Comisia de curriculum si Comisia dirigintilor.

4.

COMISIA DE SECURITATE ȘI SANATATE INMUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA (PM, PSI, IGIENA)

 

 

Todoran Rareș

Ioan Edveș, Mitea Raluca, Doris Nebert, Daniela Ghiță, Todoran Andrada,  Niculaș Ioan,  Delcea Eva,  Olivia  Lung

Asigura crearea/ameliorarea conditiilor de igiena a muncii si preventive a intamplarilor si /sau efectelor nedorite

Colaboreaza cu institutiile de profil dn comunitate.

Realizeaza si propune spre avizarea conducerii un plan propriu de munca si un plan de evacuare.

Realizeaza instructajele de protectia muncii.

Colaboreaza cu toate compartimentele scolii.

 

5.

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Lili Ciocan

Pop Leontina, Favu Gabriela, Gabriel Pop, Pop Simina.

Asigura auditul institutiei

6.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Ioan Edves

Mitea Șarlota,  Diugan  Haricleea,  Beldiman  Ramona,  Turcu  Mihaela,  Barbă Amalia,  Borbe  Laura,  Rareș Todoran,  Ilea  Lucian,
Gabriel  Pop-  lider  de  sindicat

Este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului comun de acțiune-cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

7.

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAMME EDUCATIVE

 

 

 

 

 

 

Favu Gabriela

Anca Zegrean, Haricleea Diugan, Delcea Eva, Bodocan Niculina,  Jumbei Victoria, Bera Andreea, Turcu Mihaela, Caba Codruța, Fekete Roxana, Bucataru Daniela.

Marc Mălina - reprezentant al elevilor,
Rusea Manuela - reprezentant al ACRP

Initiaza, implementeaza si monitorizeaza activitatea parteneriala

Realizeaza analize de impact ale participarii elevilor si cadrelor didactice la proiecte si programe

Formuleaza concluzii si propune solutii

 

Colectivele pot fi modificate sau largite in functie de oportunitati